Jobs & Milieu vzw - Sociale werkplaats
 
 
Subsidiërende instantie: ESF
Projectpartner: Compaan - Job&Co & Groep INTRO
Begindatum: 24-04-2017
Einddatum: 31-12-2018

Het ESF project Doorstroom Lokale Diensteneconomie (LDE) richt zich op de begeleiding van doelgroepwerknemers bij hun overstap van een job in de sociale economie naar een job in de reguliere economie. Een doorstroomtraject bestaat uit een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer en bestaat ui 4 fasen: voortraject, jobmatching, stage en nazorg.

De doorstroombegeleiding wordt voorzien voor doelgroepwerknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject naar het Normaal Economisch Circuit.

De doorstroombegeleiding die aangeboden wordt in het kader van het decreet Lokale Diensteneconomie moet:

- een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve doorstroombegeleiding aanbieden van de doelgroepwerknemer bij het zoeken naar een gepaste vacature in het reguliere arbeidscircuit;

- een of meer tijdelijke stages aanbieden bij een toekomstige werkgever, met het oog op een duurzame aanwerving bij deze werkgever.

 

Project Doorstroom Lokale Diensteneconomie (LDE) - oproep 366

 
 
groen bio duurzaam en sociaal
© 2020 jomi